Köpvillkor

Regler och villkor

ALLA PRISER ÄR INKL MOMS OCH VI HAR EN FAST FRAKTKOSTNAD PÅ 49.- kr/order

Personnummer/org-nr måste anges vid rutan ORDERNOTERINGAR i Kassan, för att vi ska kunna leverera mot faktura!

  1. Lägg din order
  2. Fyll i alla uppgifterna
  3. Glöm inte fylla i personnummer (i rutan Ordernoteringar)
  4. Skicka din order
  5. Du får en orderkvitto
  6. Vi tar emot din order och vi återkopplar med en bekräftad orderbekräftelse

 

Köp
Vid beställning träffas avtal om köp först när Lukase AB (Lukase) bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. En första orderbekräftelse genereras automatiskt. Efter att vi mottagit din order, hanteras den och därefter erhåller du en ny orderbekräftelse med beräknad leveransdatum.
För att handla hos oss måste du vara 18 år.

Pris
I priserna ingår moms med 6 % för böcker och 25 % för övrigt, som standard i e-butiken för konsument.
Vid bekräftad beställning, kan priserna endast ändras av omständigheter som Lukase inte råder över. Till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Inga expeditionskostnader tillkommer.
Orderbekräftelse från e-butiken, som sker med automatik, visar exakt slutbelopp men vid faktureringen tillämpas öresavrundning.

Betalningsvillkor
Lukase levererar mot faktura utställd på 10 dagar från fakturadag/utleveransdag, om inget annat är överenskommet. Fakturan skickas som pdf-dokument via registrerad e-postadress vid leveranstillfället. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag (f.n. 50 kr), samt dröjsmålsränta med 12,5%.

Vid order av större order förbehåller vi oss rätten att begära delbetalning.

PRIVATPERSONER
Sedvanlig kreditprövning sker med kännedomskopia och leverans sker normalt endast till folkbokförd adress.
Är avvikande faktura- eller leveransadress noterad, kommer vi att kontakta registrerad kund innan leverans sker, för att säkerställa äkthet i order och undvika bedrägerier.

Om kund inte blir kreditgodkänd (enbart anmärkningskontroll sker) är förskottsbetalning eller postförskott alternativen.

Leveranser
Alla varor som presenteras i butiken finns normalt som lagervara hos Lukase, om inget annat anges för respektive artikel.
Varor som finns i lager skickas normalt inom 2 – 5 arbetsdagar efter det att vi har mottagit din beställning. I de fall en vara måste beställas från leverantör eller tillverkning pågår, kan leveranstiden vara något längre. Då upplyser vi kunderna om den beräknade leveranstiden.
Lukase levererar fraktfritt via DHL och närmaste utlämningsställe eller annan transportör om detta är praktiskt. Val av speditör görs helt av Lukase.

För paket som inte mottages förbehåller sig Lukase rätten att debitera kunden kostnaderna för returfrakt plus en hanteringskostnad på 80 kr.

Leveransförseningar
Ibland uppstår leveransförseningar utom vår kontroll. Det kan t.ex. ske då en leverantör eller underleverantör av råvara, inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser mot oss. Om det inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen åstadkommit. Du kan lita på att vi alltid meddelar dig om leveranser drar ut på tiden.

Transportrisken 
Tillsammans med våra fraktpartners står vi för transportrisken dvs. risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten från vårt lager till dig. Du och transportföretaget står för risken vid eventuell retur till oss.

Skadat gods
När du tar emot din vara är det viktigt att du omedelbart besiktigar paketet. Skulle emballaget och innehållet vara skadat så meddelar du detta direkt till transportören. Det är viktigt att detta skrivs in på den aktuella fraktsedeln direkt vid mottagandet. Spara alltid den bekräftelse du får på att ditt gods är skadat.
Vi är tacksamma om du meddelar oss snarast om det inträffar. Dock senast inom en vecka.
Kontakta oss via info@lukase.se 

 

PRIVATPERSONER

Ångerrätt och Öppet köp
Enligt Distansavtalslagen har du som privatkund rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan och utan speciell anledning. Vid utnyttjande av Ångerrätt/ Öppet köp betalar kunden för frakten. Ångerrätt och Öppet köp gäller inte då varor inte kan återlämnas i omonterat, obrukat och oskadat skick. Gäller heller inte klippt metervara samt vinplantor.

Reklamationer
Om du vill reklamera en skadad eller felaktig produkt skall du kontakta oss via e-post eller telefon inom en vecka. Spara alltid emballage, originalkartong och betalningsbekräftelsen. Om du ska skicka tillbaka en skadad vara till oss gör du det enklast i det emballage och förpackning som den skickades ut i.
Lukase följer konsumentköplagen vilket innebär 36 månaders reklamationsrätt. Reklamationsrätten täcker endast ursprungliga fel, dvs fel som fanns i varan vid leverans. Detta gäller inte i de fall då vi ej kan hitta något fel på produkten eller då du orsakat skadan själv. Vanligt slitage ersätts ej.

Om du får hem en vara som är felaktig eller felexpedierad, betalar vi givetvis returfrakten. Kontakta oss så skickar vi returfraktsedel.

Återbetalningar 
Återbetalningar sker till ditt bankkonto eller det sätt som kunden föreslår. Återbetalningen sker inom 5 arbetsdagar från att vi har mottagit och godkänt din retur.

Reservationer
Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeur nedan.

Force Majeur
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal. Nedan följer länkar till Konsumentverket och ARN där du kan läsa mer detaljerat om Konsumentköplagen och Distansavtalslagen mm. Vid en eventuell tvist följer vi alltid ARN:s rekommendationer.

http://www.konsumentverket.se/
http://www.arn.se/

Sekretesspolicy

HiFi-baren/ Lukase AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar. Uppgifterna lämnas inte till tredje part och används enbart i våra åtaganden gentemot dig som kund samt i marknadsföringssyfte.

Vi kan komma att göra utskick till dig, i egenskap som kund, med erbjudanden eller annan information som du berörs av. Vår avsikt är dock inte att göra många eller störande utskick.